Pengumuman dan pelancaran : 13hb Jun 2019
Pertandingan bermula : 1hb Julai 2019
Pertandingan tamat : 30hb September 2019
Penilaian peringkat kebangsaan : 7 – 11 Oktober 2019
Penghantaran nama ke IAU (International Astronomical Union) : 14 – 20 Oktober 2019
Pengumuman pemenang kebangsaan & antarabangsa : 2020